PowerPivot i Excel

PowerPivot, framtidens sätt att analysera data. PowerPivot introducerades först som en add-in till Microsoft Excel 2010 och är från version 2013 en integrerad del av Microsoft Excel.

Med PowerPivot får du mer beräkningskraft än vad som tidigare varit möjligt och kan därför göra snabbare analyser med högre kvalitet av stora datamängder. PowerPivot använder en intern BI-motorn (Business Intelligence) och kan behandla miljontals rader data utan att Excels prestanda försämras.

PowerPivot kan Integrera data från i princip vilken källa som helst. PowerPivot i Excel kan automatiskt avgöra datarelationerna och skapa anpassningsbara modeller med fakta och dimensionstabeller för snabbare minnesintern analys. Upptäck ny information genom att kombinera data från en rad olika källor som exempelvis kalkylblad, rapporter, textfiler, företagsdatabaser och datafeeds.

PowerPivot har många fördelar och en av dessa är just integrationen i Excel. Nedan en enkel rapport (dashboard) för att illustrera hur det kan se.

PowerPivot dashboard

När du väl har anpassat din rapport (dashboard) är uppföljningen extremt enkel. Med några enkla klick på utsnitten längst upp i bild filtrerar du fram just den information som du för stunden är intresserad av. I Exemplet ovan har vi valt att titta på försäljning Sverige 2015. En bra funktion som syns i exemplet ovan är att Anders är lite nedtonad eftersom vi valt att filtrera på Sverige och Anders inte har någon försäljning i Sverige. Detta är en väldigt bra funktion framförallt när man arbetar med stora och komplexa datamängder.

Det fina med PowerPivot är alltså att du lätt kan länka upp dig mot ett antal olika databaser och sammankoppla information från dessa för att skapa nya rapporter baserade på den kombinerade datamassan. Dessutom kan du i PowerPivotfönstret skapa olika beräkningar och hierarkier så att informationen är ännu mer förberedd när den skall ner och analyseras i Excel.

DAX

Även i Pivottabellen har du helt nya möjligheter än tidigare och detta mycket tack vare det nya formelspråket DAX (Data Analysis Expressions). Med DAX kan du bygga egna fält som gör enklare beräknar eller avancerade uträkningar baserade på diverse antaganden och filtreringar. Nedan ett litet exempel på hur en DAX formel kan se ut.

  = SUMX(FILTER( 'Forsaljning_SEK'
    , RELATED('SaljOmraden'[SaljOmradenLand])
      <>"Sverige"
    )
  ,'Forsaljning_SEK'[ForsaljningsSumma_SEK])
        

I det här uttrycket används funktionen RELATED för att slå upp landsvärdet i tabellen SaljOmraden, med början vid värdet för nyckelkolumnen, SaljOmraden, i tabellen Forsaljning_SEK. Resultatet används av filterfunktionen för att fastställa om raden Forsaljning_SEK är filtrerad eller inte.

Dela och samarbeta

Med hjälp av PowerPivot i Excel och SharePoint kan du dela dina analyser med andra. Öka gruppens produktivitet genom att skapa dina arbetsböcker till delade program som alltid är uppdaterade och tillgängliga när som helst. Du får då tillgång till dina arbetsboksprogram direkt i webbläsaren utan att behöva hämta arbetsböckerna med all data till varje arbetsstation.

PowerMap för Excel 2013

Med PowerMap för Excel 2013 visualiserar du mycket enkelt och snyggt all din data på en 3D karta. PowerMap är en add-in till Excel PowerPivot 2013.

PowerView för Excel 2013

PowerView för Excel 2013 är en interaktiv miljö där användaren själva kan åskådliggöra och presentera data, nästa oavsett kunskapsnivå. Du kan samla dina data i tabeller, matriser, kartor och en mängd olika diagram i en interaktiv vy som gör att informationen blir mer levande. PowerView är en add-in till Excel PowerPivot 2013.

PowerQuery för Excel 2013

Med PowerQuery för Excel 2013 får du en förbättrad Business Intelligence upplevelse. Du kan enkelt kombinera och förfina data i en mängd olika källor, som exempelvis relationsbaserade, strukturerade och halvstrukturerade, OData, Web, Hadoop, och Azure Marketplace. Med Power Query har du även möjlighet att söka efter offentliga uppgifter från källor som Wikipedia och govdata.se. PowerQuery är en add-in till Excel PowerPivot 2013.

För dig som vill lära dig mer kring Microsoft PowerPivot rekommenderas kursen. Excel PowerPivot Business Intelligence

Vill du gratis få Informers nyhetsbrev med smarta Exceltips så fyll i din e-mailadress i fältet nedanför.